Šta je panel na mreži

Jednostavno rečeno, mrežni panel je grupa korisnika interneta koji su se složili da ispunjavaju ankete na mreži i učestvuju u raznim kampanjama marketinškog istraživanja.

Teme anketa na mreži su veoma raznovrsne, na primer od konzumacije hrane pa do toga koliko često koriste pristup internetu sa svog mobilnog telefona.

Pozivnice za ankete se šalju preko i-mejl adresa koje se sakupljaju tokom faze registracije na panel; i-mejlovi u sebi sadrže linkove ka internet stranicama gde su smeštene ankete na mreži, a član panela je pozvan da odgovara na pitanja i podeli svoje mišljenje na ovaj način.

Ispunjavanje ankete na mreži obično traje 10-15 minuta, međutim ima slučajeva gde vreme potrebno za završetak ispunjavanja ankete može biti duže.
U svakom slučaju, za svaku uspešno ispunjenu anketu, član panela dobija novac ili elektronske poene. Svaka anketa ima procenjeno vreme potrebno za ispunjavanje: što je procenjeno vreme za ispunjavanje ankete veće, veća je i količina elektronskih poena ili novca koji osvajate. Kada dostignete određenu sumu novca, na raspolaganju imate razne načine da isplatite vašu zaradu: PayPal, bankovni transfer na lični račun, gotovina, mrežni vaučeri itd.

Vaš saldo je prikazan u ličnom nalogu u vašem panelu. Niste obavezni da ispunite svaku anketu na mreži za koju dobijete pozivnicu, iako je u Vašem interesu da to uradite, jer na taj način zarađujete više nagrada. Možete da otkažete vaš nalog na panelu u bilo koje doba.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome