Sajt Uslovi

Pristupom na rs.brainactivepanels.com slažete se sa uslovima ispod:

Autorska prava
Svi delovi ove internet stranice (kao što su elementi dizajna, tekst, slike, programski kod, logo, zaštitni znak, simboli kao i način na koji su raspoređeni na svakoj strani ove stranice) su isključivo vlasništvo kompanije BrainActive Market Research Inc., pravnog vlasnika zaštitnog znaka BrainActive.

Informacije sadržane na stranicama ove internet prezentacije ne smeju biti objavljene, prenete, distribuirane ili ni na koji način stavljene na raspolaganje trećim licima ili na drugim internet stranicama, mrežnim servisima ili forumima bez prethodne pisane saglasnosti kompanije BrainActive Market Research Inc.

Opšte napomene
Informacija koja se nalazi na ovoj internet stranici se daje kao opšte znanje i ne predstavlja poslovni savet niti podršku poslovnim odlukama. Kompanija BrainActive Market Research Inc. ne garantuje tačnost podataka informacija i servisa koje nudi ova internet prezentacija.

Nismo pravno obavezni u slučaju bilo kakvog bezbednosnog upada, nemogućnosti pristupa rs.brainactivepanels.com ili bilo kakve sistemske greške. Ni pod kojim okolnostima niti događajima neće kompanija BrainActive Market Research Inc. biti odgovoran za bilo kakve gubitke, oštećenja ili troškove uzrokovane korišćenjem ovog sajta i/ili informacija koje se na njemu nalaze.

Razno
Zadržavamo pravo da promenimo sadržaj ove internet prezentacije i pravnih uslova u bilo koje doba bez prethodne najave.

Sorry, you can't to browse this website.

Because you are using an outdated version of MS Internet Explorer. For a better experience using websites, please upgrade to a modern web browser.

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer Apple Safari Google Chrome